۱۳۹۸/۰۴/۱۰

شرح وظایف معاونت توسعه مدیریت و منابع:

شرح وظایف معاونت توسعه مدیریت و منابع


1- نظارت بر اجرای سیاست ها و خط مشی های اداری و مالی و استخدامی و امور مدیریت منابع انسانی و اداری، رفاهی و استخدامی و بازنشستگی کارکنان استانداری و واحدهای تابعه در چارچوب ضوابط و مقررات.
2- نظارت بر ارزیابی عملکرد کارکنان استانداری و واحدهای تابعه.
3- انعکاس نارسائی ها و مشکلات استانداری و واحدهای تابعه در زمینه توسعه مدیریت و منابع انسانی به مراجع ذیربط و پیگیری لازم.
4- اعلام نظر در مورد کیفیت نیروی انسانی مورد نیاز استانداری و واحدهای شهرستانی وپیگیری و نظارت بر انجام تشریفات مربوط به بکارگیری، جذب،  استخدام و صدور احکام مطابق قوانین و مقررات مربوطه.
5- نظارت بر انجام کلیه امور خدمات و تدارکات استانداری و واحدهای تابعه براساس قوانین و مقررات مربوطه .
6- نظارت بر اجرای امور مالی اعم از اعتبارات، هزینه ها ، تهیه و تنظیم  و صدور اسناد مالی ، وصول اعتبارات تخصصی استانداری ، سامانه و نرم افزارهای مرتبط و نگهداری دفاتر بر اساس قوانین و مقررات.
7- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوط به برقراری حقوق و مزایا و فوق العاده های مربوطه در استانداری و واحدهای تابعه.
8- نظارت بر اجرای بودجه تفصیلی ابلاغ شده استانداری.
9- نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی (اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای) استانداری، فرمانداری ها و بخشداری های تابعه بر اساس برنامه های تنظیم شده با رعایت مقررات و ضوابط و دستورالعمل های بودجه.
10- نظارت بر امور مربوط به توانمندسازی و افزایش سطح دانش و مهارت کارمندان استانداری و واحدهای تابعه از طریق سازماندهی و پیش بینی آموزشهای مناسب در چارچوب سیاست ها و برنامه های ابلاغی وزارت کشور و مراجع ذیصلاح.
11-  نظارت و مدیریت  برامور مربوط به تهیه بسته های مناسب نرم افزاری و سخت افزاری و نظارت برآموزش بسته های مذکور به منظور تسهیل فعالیت های  استانداری و واحدهای تابعه.
12- نظارت عالیه بر نحوه اجرای برنامه ها و طرح‌های تحول اداری استانداری
13- هماهنگی برگزاری شورای اداری استان و نظارت  بر اجرای مصوبات آن
14- نظارت بر اجرای طرحهای مطالعاتی و پژوهشی استانداری و واحدهای تابعه و وابسته وهمچنین هماهنگی و نظارت برامور توسعه فن آوری استان و ارزشیابی آن.
15- نظارت بر نیازسنجی وبرنامه ریزی آموزشی استانداری و واحدهای تابعه و سازمانهای وابسته در چارچوب سیاستهای ابلاغی.
16- نظارت بر انجام مطالعات و بررسی های لازم در مورد روشهای انجام کار، تهیه و تنظیم  و پیشنهاد تشکیلات تفضیلی و شرح وظایف پست های سازمانی استانداری، فرمانداری و بخشداری های تابعه در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
17- نظارت بر انجام وظایف دبیرخانه‌ای کارگروه توسعه مدیریت استانداری و کمیته های ذیل آن و هماهنگی با دبیرخانه ستاد وزارت کشور.
18- نظارت بر نحوه اجرای روشها و رویه های اختصاصی و عمومی استانداری و واحدهای تابعه براساس شاخص‌ها و ضوابط ابلاغی با هماهنگی وزارت کشور.
19- نظارت بر انجام امور مربوط به بهره وری استانداری و واحدهای تابعه.
20- نظارت بر چگونگی انجام آئین نامه ها و دستورالعمل ها و رویه های اجرایی کار.
21- نظارت عالیه بر نحوه اجرای نقشه راه اصلاح نظام اداری اعم از برنامه ها ، دستور العمل ها و بخشنامه‌ها و مصوبات شورای عالی اداری در دستگاه‌های اجرایی استان.
22- تهیه برنامه های استراتژی، بلند مدت و سنواتی استانداری و واحدهای تابعه.
23- توسعه مدیریت و فناوری های نوین مدیریتی در سطح استانداری و واحدهای تابعه.
24- ارتقاء فرهنگ سازمانی در سطح استانداری و واحدهای تابعه.
25- انجام وظایف جانشینی استاندار در شورای راهبری توسعه مدیریت و شورای اداری استان.
26- نظارت و ارزیابی  کلیه امورزیر مجموعه ، تقسیم وظایف و هماهنگی با سایر معاونت های استانداری
27- ارائه مشاوره به استاندار محترم در امور توسعه مدیریت و منابع

(بروزرسانی: 1399/2/2)


منبع : دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع
۱۲۹۷


مطالب مرتبط با این موضوع :

نظری ارسال نشده است
نام :
پست الکترونیک :
شرح :
نظر :   PleaseSendVote
کد امنیتی را وارد کنید